Excel fájlok olvasása és írása Java-ban

Ez a cikk részletes és átfogó ismereteket nyújt az excel és csv fájl Java-ban történő olvasásának és írásának módjáról.

A Java fájlok olvasása és írása nagyon alapvető dolog, amelyet minden programozónak ismernie kell. Ebben a cikkben arra fogunk koncentrálni, hogy miként olvasható és írható be Excel és CSV fájl . A következő hivatkozásokkal foglalkozunk ebben a cikkben,van és van kapcsolata a java-ban

Folytatás ezzel a cikkel: Excel és CSV fájlok olvasása és írása Java-banBevezetés

Beszéljünk az olvasási és írási fájlról JAVA-ban. Vegyünk egy egyszerű forgatókönyvet, ahol egy fájlt akarunk írni JAVA-ban. Tegyük fel, hogy van egy egyszerű szöveges fájlunk, és szeretnénk néhány adatot beírni abba a szöveges fájlba, hogy hogyan írhatja be ezeket az adatokat egy Java program a fájlba.
1. Először megnyitjuk a szöveges fájlt a Java programunkban írásmódban, mert néhány adatot be akarunk írni a fájlba.
2. Most megvan a fájlobjektumunk, utána hozzáfűzünk néhány karakterláncot a fájlobjektumhoz.
3. Végül a változtatásokat átmossuk a fájlba, és bezárjuk a fájlt.

Most beszéljünk arról, hogyan olvashatjuk el a fájlt a JAVA-ban. Tegyük fel, hogy van egy szöveges fájlunk, amely tartalmaz néhány adatot, és ezeket az adatokat el akarjuk olvasni.1. Először meg kell nyitnunk a fájlt olvasási módban, és át kell adnunk ezeket az adatokat egy fájlobjektumnak.
2. Ezután soronként kell olvasnunk az adatokat a fájlból, ehhez létrehozunk egy hurkot, és soronként olvassuk az adatokat a fájlból.
3. Utána a fájl olvasási adatainak kitöltésével le kell zárnunk a fájlt.

Folytatás ezzel a cikkel: Excel és CSV fájlok olvasása és írása Java-ban

Mi az a CSV fájl?

Most beszéljünk a CSV fájlról, jól, a CSV fájl egy normál fájl, de vesszővel elválasztott értékeket és ezeket vesszővel elválasztott értékeket tartalmazza. A CSV fájl tárolja a táblázatot adatokat egy egyszerű szöveges fájlba. Példánkban létrehoztunk egy CSVReadWrite.java fájlt a fájl olvasására és írására.Folytatás ezzel a cikkel: Excel és CSV fájlok olvasása és írása Java-ban

Hogyan lehet CSV fájlt írni Java-ban?

Vegyünk egy egyszerű példát, ahol CSV fájlt írunk. Ehhez az openCSV könyvtárat használjuk. Először betöltjük a fájl elérési útját a CSVWriter-be, majd beállítjuk az oszlopot, majd nyomja meg az adatokat vesszővel elválasztva. A writeNext metódus az adatok fájlba tolására szolgál.

Folytatás ezzel a cikkel: Excel és CSV fájlok olvasása és írása Java-ban

Hogyan olvasható el a CSV fájl Java-ban?

Beszéljünk arról, hogy CSF fájlt írunk Java-ba. Példánkban a CSV fájl olvasására létrehoztuk a readCSVFile metódust. A FileReader objektummal töltjük be a fájlt, a BudfferedReader osztály pedig a fájl olvasására. Ezután elkezdjük olvasni a fájlt soronként a readFilerow. Ezután vesszük fel az adatokat vesszővel, mentjük a tömbbe, végül indexenként nyomtatjuk ki az adatokat.

CSVReadWrite.java

pack com.excelcsv import com.opencsv.CSVWriter import java.io. * public class CSVReadWrite {String filePath CSVWriter file CSVReadWrite (String filePath) {this.filePath = filePath} // csv fájlfunkció írása public void writingCSVFile () {try { file = new CSVWriter (new FileWriter (new File (filePath))) Karakterlánc [] colName = {'Diákazonosító', 'Tanuló neve', 'Tanuló e-mail'} file.writeNext (colName) Karakterlánc [] data = {'001 ',' Frank ',' frank@znx.com '} Karakterlánc [] data1 = {' 002 ',' Mark ',' mark@znx.com '} Karakterlánc [] data2 = {' 003 ',' Martin ', 'martin@znx.com'} file.writeNext (data) file.writeNext (data1) file.writeNext (data2) file.close ()} catch (e kivétel) {e.printStackTrace ()}} // csv fájl olvasása public void reading CSVFile () {try {BufferedReader readFile = new BufferedReader (new FileReader (filePath)) String readFilerow while ((readFilerow = readFile.readLine ())! = null) String [] data = readFilerow.split (',') System.out.println (data [0] + 'readFile.close ()} catch (FileNotFoundException e) {e.pr intStackTrace ()} catch (IOException e) {e.printStackTrace ()}}}

Kimenet - Excel és CSV fájlok olvasása és írása Java- Edureka fájlban

Folytatás ezzel a cikkel: Excel és CSV fájlok olvasása és írása Java-ban

Mi az az Excel fájl?

Mielőtt az excel fájlról beszélnénk, először beszéljünk a Microsoft Excel programról. Nos, a Microsoft Excel egy szoftver program, amelyet táblázatban használnak az adatok olvasására, írására és kiszámítására. rom az asztalon. Amikor egy Microsoft Excel fájlt tárolunk, ez a fájl az .xls (régebbi) vagy .xlsx (újabb) kiterjesztésű excel fájlt hívja meg.

Folytatás ezzel a cikkel: Excel és CSV fájlok olvasása és írása Java-ban

Hogyan lehet Excel fájlt írni Java-ban?

Most beszéljük meg a fájlírást excelben, jól írva a fájlt xls formátumban, a JExcel API-t használjuk, mert az excel fájl az a speciális fájl, amely a Microsoft Excel szoftverrel nyílik meg és szerkeszt. létre kell hoznunk egy WritableWorkbook objektumot, és be kell állítanunk a fájl elérési útját a Workbook.createWorkbook metódusban. Ezután új metódus létrehozásához és a címke beállításához hívjuk a createSheet metódust. Végül hozzá kell adnunk egy cellát, aminek nevezzük a metódust addCell, és átadjuk a címkeobjektumot olyan adatokkal, amelyeket fel akarunk tenni az excel fájlba. A th Utoljára az excelSheet.write metódust hívjuk meg, hogy az adatokat az excel fájlba írjuk.

Folytatás ezzel a cikkel: Excel és CSV fájlok olvasása és írása Java-ban

Hogyan olvasható az Excel fájl Java-ban?

Az excel fájl olvasásának utolsó szakaszában először a Workbook.getWorkbookban állítjuk be a fájl elérési útját, majd létrehozunk egy lapobjektumot és megkapjuk a lapot.
Ezután létrehozunk egy cella objektumot, és egy cellát kapunk a lap objektumból. Most ki akarjuk nyomtatni az adatokat, így hívjuk meg a getContents metódust a cellaobjektumra. Ez visszaadja az adatokat az adott cellából.

ExcelReadWrite.java

csomag com.excelcsv import jxl.Cell import jxl.Sheet import jxl.Workbook import jxl.read.biff.BiffException import java.io.File import java.io.IOException public class ExcelReadWrite {String filePath ExcelReadWrite (String filePath) {this. filePath = filePath} // excel fájl írása public void writeExcelFile () {WritableWorkbook excelSheet = null try {excelSheet = Workbook.createWorkbook (new File (filePath)) WritableSheet excelFile = myFirstWbook.createSheet ('1. lap', 0) Címke címke = new Label (0, 0, 'Test Count') excelFile.addCell (label) Szám száma = new Szám (0, 1, 1) excelFile.addCell (szám) label = új Label (1, 0, 'Eredmény') excelFile .addCell (label) label = new Label (1, 1, 'Passed') excelFile.addCell (label) number = new Number (0, 2, 2) excelFile.addCell (number) label = new Label (1, 2, 'Sikert 2') excelFile.addCell (label) excelSheet.write ()} catch (e kivétel) {e.printStackTrace ()}} // az excel fájl olvasása public void readExcelFile () {try {excelSheet = Workbook.getWorkbook (ne w Fájl (filePath)) Laplap = munkafüzet.getSheet (0) Cellasejt1 = sheet.getCell (0, 0) System.out.print (cell1.getContents () + ':') Cellasejt2 = sheet.getCell (0 , 1) System.out.println (cell2.getContents ()) Cell cell3 = sheet.getCell (1, 0) System.out.print (cell3.getContents () + ':') Cell cell4 = sheet.getCell (1) , 1) System.out.println (cell4.getContents ()) System.out.print (cell1.getContents () + ':') cell2 = sheet.getCell (0, 2) System.out.println (cell2.getContents) ()) System.out.print (cell3.getContents () + ':') cell4 = sheet.getCell (1, 2) System.out.println (cell4.getContents ())} catch (IOException e) {e. printStackTrace ()}}}

rubin a síneken munkaerőpiac

A kivételkezelés kezeléséhez mindkét class kódot beírjuk a try-catch blokk közé.
A Main.java fő java fájl, amely itt tartalmazza a fő módszert, mindkét osztályt meghívjuk, majd létrehozunk egy csvObj-t a CSV-fájl olvasási és írási kezelésére, és létrehozunk egy másik objektumot execObj az excel fájl olvasására és írására. Ez a fájl kezeli programunk fő funkcióit.

Main.java

csomag com.excelcsv public class Main {public static void main (String [] args) {/ ** * CSV fájl ideolvasása és írása * / // CSVReadWrite osztályobjektum létrehozása CSVReadWrite csvObj = new CSVReadWrite (System.getProperty ('user. dir ') +' output_csv.csv ') // CSV fájl írása csvObj.writingCSVFile () // csv fájl olvasása csvObj.readingCSVFile () / ** * Excel fájl olvasása és írása itt * / // ExcelReadWrite objektum létrehozása ExcelReadWrite excObj = új ExcelReadWrite (System.getProperty ('user.dir') + 'output_excel.xls') // excel fájl írása excObj.writeExcelFile () // excel fájl olvasása excObj.readExcelFile ()}}

Ezzel véget értünk az Excel és CSV fájl olvasása és írása Java-ban cikknek.

Nézze meg a az Edureka, egy megbízható online tanulási vállalat, amelynek több mint 250 000 elégedett tanulóval rendelkező hálózata elterjedt az egész világon. Az Edureka Java J2EE és SOA képzési és tanúsítási tanfolyamát olyan hallgatók és szakemberek számára tervezték, akik Java fejlesztők szeretnének lenni. A tanfolyamot úgy tervezték meg, hogy előrelépést nyújtson a Java programozásban, és képezze mind az alapvető, mind a fejlett Java koncepciókhoz, valamint a különböző Java keretrendszerekhez, például a Hibernate & Spring.

Van egy kérdésünk? Kérjük, említse meg ennek az „Excel és CSV fájl olvasása és írása Java-ban” blog megjegyzés rovatának, és amint lehetséges, kapcsolatba lépünk Önnel.