Mik az SQL operátorok és hogyan működnek?

Ez a cikk egy átfogó útmutató a legnépszerűbb SQL operátorokról, amelyeket lekérdezések során használhat az adatbázisban lévő adatok lekérésére, kezelésére és elérésére.

Míg az adatokat adatbázisokban kezeljük, gyakran hajlamosak vagyunk különféle műveleteket végrehajtani az adatok manipulálására és visszakeresésére. SQL mivel az adatbázis-kezelő rendszerek bázisa, különféle operátoroknak kínál ilyen műveletek végrehajtását. Ebben az SQL-operátorokról szóló cikkben a következő sorrendben tárgyalom az SQL-ben használt különféle operátorokat:SQL-SQL Operators-Edureka    1. Számtani operátorok
    2. Összehasonlító operátorok
    3. Logikai operátorok

Mik az SQL operátorok?

Az SQL operátorok fenntartott kulcsszavak, amelyeket az a WHERE záradékában használnak számtani, logikai és összehasonlító műveletek végrehajtására. Az operátorok kötőszóként működnek az SQL utasításokban, hogy teljesítsenek egy utasítás több feltételét.

Mivel az SQL-ben különböző típusú operátorok vannak, értsük meg ugyanezt a cikk következő szakaszában az SQL-operátorokról.Az SQL operátorok típusai

Számtani operátorok

Ezeket az operátorokat olyan műveletek végrehajtására használják, mint az összeadás, szorzás, kivonás stb.

Operátor Művelet Leírás
+KiegészítésAdjon hozzá értékeket az operátor mindkét oldalán
-KivonásA jobb oldali érték kivonására szolgál a bal oldali értékből
*SzorzásTöbbszörözze az operátor mindkét oldalán található értékeket
/OsztályOsztja a bal oldali értéket a jobb oldali értékkel
%ModulusOsztja a bal oldali értéket a jobb oldali értékkel, és visszaadja a maradékot

Példa:

SELECT 40 + 20 SELECT 40 - 20 SELECT 40 * 20 SELECT 40/20 SELECT 40% 20

Kimenet:

60 20 800 2 0

Nos, ez az SQL-ben elérhető számtani operátorokról szólt. Az SQL-operátorokról szóló cikk következő részében ismertesse meg a rendelkezésre álló összehasonlító operátorokat.mi az mvc a java-ban

Összehasonlító operátorok

Ezeket az operátorokat olyan műveletek végrehajtására használják, mint egyenlő, nagyobb, kevesebb, mint stb.

Operátor Művelet Leírás
=EgyenlőAnnak ellenőrzésére szolgál, hogy mindkét operandus értéke megegyezik-e vagy sem. Ha egyenlőek, akkor az IGAZ eredményt ad.
>Nagyobb, mintIGAZ értéket ad vissza, ha a bal operandus értéke nagyobb, mint a jobb oldali operandus.
<Kevesebb, mintEllenőrzi, hogy a bal operandus értéke kisebb-e, mint a jobb operandus, ha igen, akkor IGAZ.
> =Nagyobb vagy egyenlőAnnak ellenőrzésére szolgál, hogy a bal operandus nagyobb-e vagy egyenlő-e a jobb operandussal, és az IGAZ értéket adja vissza, ha a feltétel igaz.
<=Kevesebb vagy egyenlőIGAZ értéket ad vissza, ha a bal operandus kisebb vagy egyenlő a jobb operandussal.
vagy! =Nem egyenlőAnnak ellenőrzésére szolgál, hogy az operandusok értéke megegyezik-e vagy sem. Ha akkor nem egyenlőek, akkor IGAZ eredményt ad.
!>Nem nagyobb, mintEllenőrzi, hogy a bal operandus nem nagyobb-e, mint a jobb operandus, ha igen, akkor IGAZ értéket ad vissza.
!<Nem kevesebb mintAz IGAZ értéket adja vissza, ha a bal operandus nem kisebb, mint a jobb oldali operandus.

Példa:

A jobb megértés érdekében figyelembe veszem az alábbi táblázatot különböző műveletek végrehajtásához.

Diákigazolvány Keresztnév Vezetéknév Kor
egyAtulMishra2. 3
2PriyaKapoorhuszonegy
3RohanSinghaniahuszonegy
4AkankshaJainhúsz
5.VaibhavGupta25

Példa [egyenlő a következővel:]

KIVÁLASZTÁS * A hallgatók közül, ahol az életkor = 20

Kimenet:

Diákigazolvány Keresztnév Vezetéknév Kor
4AkankshaJainhúsz

Példa [Használja nagyobb, mint]:

KIVÁLASZT * A hallgatók közül, HOL Életkor> 23

Kimenet:

Diákigazolvány Keresztnév Vezetéknév Kor
5.VaibhavGupta25

Példa [Használjon kisebb vagy egyenlő]:

KIVÁLASZT * A hallgatók közül HOL Kor<= 21 

Kimenet:

Diákigazolvány Keresztnév Vezetéknév Kor
2PriyaKapoorhuszonegy
3RohanSinghaniahuszonegy
4AkankshaJainhúsz

Példa [nem egyenlő]:

KIVÁLASZTANI * A diákok közül, ahol az életkor> 25 év

Kimenet:

Diákigazolvány Keresztnév Vezetéknév Kor
egyAtulMishra2. 3
2PriyaKapoorhuszonegy
3RohanSinghaniahuszonegy
4AkankshaJainhúsz

Nos, ez kevés példa volt az összehasonlító operátorokra. Ebben a cikkben továbblépve az SQL operátorokról, értsük meg a rendelkezésre álló különféle logikai operátorokat.

Logikai operátorok

A logikai operátorokat olyan műveletek végrehajtására használják, mint az ALL, ANY, NOT, BETWEEN etc.

Operátor Leírás
MINDENEgy adott érték és a készlet összes többi értékének összehasonlítására szolgál
BÁRMIÖsszehasonlít egy adott értéket a halmaz bármelyik értékével.
BAN BENEgy adott érték és az említett szó szerinti értékek összehasonlítására szolgál.
KÖZÖTTÉrtékeket keres az említett tartományon belül.
ÉSLehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy WHERE záradékban több feltételt említsen.
VAGYTöbb feltételt egyesít egy WHERE záradékban.
NEMNegatív operátorok, a logikai operátor kimenetének megfordítására szolgálnak.
LÉTEZIKA sor jelenlétének keresésére szolgál a táblázatban.
TETSZIK Összehasonlítja a mintát helyettesítő karakterekkel.
NÉHÁNYHasonló az ANY operátorhoz, és a használt érték összehasonlítja egy adott értéket a készletben lévő néhány értékkel.

Példa:

Néhány művelet elvégzéséhez figyelembe veszem a fenti studentok táblázatát.

Példa [BÁRMILYEN]

KIVÁLASZTÁS * A hallgatók közül WHERE Életkor> BÁRMILYEN (KIVÁLASZTÁS KOR A diákok közül WHERE Életkor> 21)

Kimenet:

Diákigazolvány Keresztnév Vezetéknév Kor
egyAtulMishra2. 3
5.VaibhavGupta25

Példa [KÖZÖTT ÉS ÉS KÖZÖTT]

KIVÁLASZTÁS * A hallgatók közül, ahol a korosztály 22 és 25 között van

Kimenet:

Diákigazolvány Keresztnév Vezetéknév Kor
egyAtulMishra2. 3

Példa [IN]

KIVÁLASZTÁS * A hallgatók közül, ahová az életkor IN

Kimenet:

Diákigazolvány Keresztnév Vezetéknév Kor
egyAtulMishra2. 3
4AkankshaJainhúsz

Ebben a cikkben csak néhány példát ismertettem. Azt mondanám, folytassa és gyakoroljon még néhány példát a különböző típusú operátorokról, hogy jó gyakorlatot szerezzen az SQL-lekérdezések írásával kapcsolatban.

Ha többet szeretne megtudni a MySQL és ismerje meg ezt a nyílt forráskódú relációs adatbázist, majd nézze meg a mi amely oktató által vezetett élő képzéssel és valós projekt-tapasztalattal jár. Ez a képzés segít megérteni a MySQL-t alaposan, és elsajátítja a témát.

Van egy kérdésünk? Kérjük, említse meg a cikk megjegyzés szakaszában az „SQL operátorok” témában, és én még visszatérek.